logo logo logo logo
Follow Us
Follow Us
CALL US 1-401-885-4999
Top

Sorrento

 / Sorrento

Ricotta cheese, mozzarella cheese, eggplant & marinara sauce.

Sorrento

Ricotta cheese, mozzarella cheese, eggplant & marinara sauce.